2015: Nova rast

Skupina Socomec

 

croissance-2015.jpg

Rast
  Prihodki (mio €)
  Število zaposlenih

 

 

ebit-2015.jpg

Dobiček iz poslovanja (EBIT)
  V mio €
  V % prihodkov

 

 

financement-2015.jpg

Financiranje podjetja
  
Lastniški kapital (mio €)
  % dolga na lastniški kapital

 

Nov zagon

Padci cene nafte in izredno zavezane monetarne politike v letu 2015 niso bili dovolj za izboljšanje svetovne gospodarske rasti, ki se je rahlo zmanjšala v primerjavi z letom 2014 (3,0 % proti 3,3 %). Pojavila se je nestanovitnost valutnih trgov, medtem ko so se nadaljevale gospodarske preusmeritve v korist razvitih držav.
Glavni vir zaskrbljenosti je že leta upočasnitev na Kitajskem, ki vpliva na mnoga gospodarstva v vzponu.
ZDA z 2,5 % BDP še naprej poganjajo globalno poslovno dejavnost, medtem ko je Evropa dosegla novo rast 1,5 %, ki (čeprav je nizka) je vsaj trdna. Tudi francosko gospodarstvo je naraslo za skromnih 1,1 %.
V tej povezavi je podjetje SOCOMEC doseglo najboljše rezultate v svoji zgodovini s 467 mio EUR prihodka od prodaje, kar je 9 % (+40 mio EUR) povišanja, k čemur so domnevno pripomogli ugodni menjalni tečaji.
Geografsko je naša poslovna dejavnost narasla v Evropi za 5 %, v Afriki in na Srednjem vzhodu za 12 %, v Aziji za 14 % in v Severni Ameriki za 56 %. V Evropi je bila vodilna Velika Britanija (+20 %) zaradi učinkov menjalnega tečaja, sledila je Nemčija (+16 %); Francija pa je po drugi strani rahlo stagnirala (+1 %). Srednji vzhod in Afrika sta ponovno na poti rasti po predhodnih letih slabljenja, vendar v zapletenem geopolitičnem kontekstu. Azija je največ pridobila z ugodnimi menjalnimi tečaji v letu 2015. In končno - dvig poslovnega prometa v Severni Ameriki odseva moč največjega svetovnega tržišča in prizadevanja skupine za ojačanje.
Glede na naše poslovne dejavnosti: shranjevanje energije za kritične sisteme, ki zdaj vključuje solarne sisteme napajanja, je naraslo za 9 % s ponovno oživitvijo prodaje (+8 %), predvsem v Severni Evropi in azijsko-pacifiškem območju, s storitvami, ki so narasle za 13 %. Nadzor energije in varnost je narasel za 13 % s komercialnimi uspehi v Severni Ameriki (+53 %). Končno je področje energijske učinkovitosti naraslo za 5 %, v glavnem v Evropi in na Kitajskem.
Zaradi tega se je okrepila pomembnost ukrepov, ki so se sprejeli leta 2014 in nadaljevali v letu 2015.
Poleg tega so se s pridobitvijo švicarskega distributerja ob koncu leta 2015 oživili vzvodi zunanje rasti, ki so bili več let premalo izkoriščeni. Ta trend se bo ojačal v letu 2016 in pripravljene so že nove pridobitve.

Vse bolj trden finančni položaj

V finančnem poročilu zadnjih let smo poročali, da se bo v primeru vztrajanja nastajajočega gospodarskega izboljšanja “izredno občutno obnovila donosnost poslovanja”. To resnično lahko opazujemo v letu 2015, z rastjo 13 % v EBIT, brez učinkov menjalnega tečaja (in za 38 % z menjalnimi tečaji!). To prinaša stopnjo EBIT velikosti 8,5 % prihodka od prodaje proti 6,7 % v letu 2014. Lastniški kapital družbe SOCOMEC, vključno z manjšinskimi deleži, je dosegel 189 mio EUR; neto denarna sredstva pa 51 mio EUR, kar velja za 31. december 2015.

 

Nenehni optimizem in zaupanje v prihodnost

Rezultati v letu 2015 potrjujejo pobude, ki so bile privzete od leta 2013. Načrt “Izvedba za leto 2015” je dokazal svojo učinkovitost in začel se je načrt “Izvedba za leto 2016”. Naše strateške usmeritve so uvrščene na 4 ključne prednostne naloge (s ciljno vrednostjo EBIT prek 8 %), ojačanjem naših organizacij, izboljšanjem produktivnosti in investicijami za prihodnost. Če obstaja še kakšen način za dvig donosnosti družbe SOCOMEC na nivoje blizu naših glavnih tekmecev, ne dvomimo, da ima družba resnično na voljo vire, da bo to izvedla.