Povečanje vrednosti portfelja vašega premoženja

Pridobite najnovejše in najzahtevnejše certifikate, ki bodo občutno povečali vrednost vašega premoženja in olajšali dajanje v najem/zakup ali nadaljnjo prodajo.
Kje in kako ukrepati?
Odkrivanje motenj v stavbah je predpogoj za začetek učinkovite obnove, posodobitve itd.
Potem ko ste izpolnili ta cilj, vam programska oprema VERTELIS HYPERVIEW® daje popoln pregled nad vašim stavbnim premoženjem in omogoča prikaz skladnosti s predpisi o varčevanju z energijo.
»Zelena ocena« vaše stavbe bo tako veliko višja.