Zagotavljanje neprekinjenega delovanja za medicinsko opremo za zajem slik (skupina 1)

Sprejemanje odločitev na podlagi informacij je vse bolj odvisno od zmogljivosti medicinske opreme za zajem slik
Razpoložljivost take opreme vpliva tudi na doseganje ciljev učinkovitosti in storilnosti v bolnišnicah. Po drugi strani ima medicinska oprema za zajem slik visoke zahteve glede napajanja: velik vklopni tok, impulzni tokovi itd. Naprave za napajanje take opreme za zajem slik morajo imeti ustrezne lastnosti za zagotavljanje pravilnega delovanja opreme.

Naše sodelovanje z vodilnimi proizvajalci medicinske opreme za zajem slik prinaša prednosti, zaradi katerih lahko ponudimo posebne rešitve, ki izpolnjujejo tovrstne zahteve za napajanje.
Več sto zdravstvenih centrov je že izkazalo zaupanje v Socomecove rešitve, ki zagotavljajo neprekinjeno delovanje njihove opreme.