2016: Nadaljnja rast

SOCOMEC Holding

 

Croissance 2016 Socomec Holding

Rast
  Promet (mio EUR)
  Število zaposlenih

 

 

Résultat d'exploitation 2016 Socomec Holding

Dobiček iz poslovanja (EBIT)
V mio EUR
V % prometa

Čisti dobiček
  V mio EUR
  V % prometa

 

Financement 2016 Socomec Holding

Financiranje podjetja
  Lastniški kapital (mio EUR)
  % razmerje med dolgom in lastniškim deležem

 

Mešano gospodarsko okolje

V letu 2016 ni bilo nobenega odklona od zadnjih let. Globalna gospodarska rast je ostala stabilna pri 3 % z znaki pospeševanja rasti ob koncu leta. Čeprav je bila rast šibkejša od pričakovane, je bila kos upočasnjevanju rasti na Kitajskem in pretresom v zvezi z Brexitom, izvolitvijo D. Trumpa in italijanskemu referendumu. Kljub pospešeni rasti v zadnjem četrtletju, je rast v Franciji v letu 2016 dosegla 1,1 %, kar je bilo manj od pričakovane (1,4 %).

Izredno zadovoljivi rezultati

Glede na ta kontekst je skupina SOCOMEC (SOCOMEC in E'NERGYS) v letu 2016 dosegla izredno zadovoljive rezultate, s 491 mio EUR prometa, kar pomeni 4,2 % povišanje v primerjavi s 471 mio EUR v letu 2015; in čistim dobičkom 24,7 mio EUR (5,0 %) v primerjavi z 21,6 mio EUR (4,6 %) v letu 2015. Lastniški kapital je znašal 213 mio EUR v primerjavi z 200 mio EUR v letu 2015, z močno pozitivnimi likvidnimi sredstvi v višini 66 mio EUR v primerjavi z 62 mio EUR v letu 2015.
Podjetje SOCOMEC, glavno industrijsko in zgodovinsko središče, je v letu 2016 zabeležilo konsolidirani promet v višini 481 mio EUR, kar predstavlja 3 % povišanje (5 % brez upoštevanja menjalnih tečajev) in dobiček iz poslovanja (EBIT) v višini 7,8 % (8,4 % pri identičnem menjalnem tečaju iz leta 2015), v primerjavi z 8,5 % v letu 2015 ter čisti dobiček 5 % (4,8 % v letu 2015).
Rast v Afriki in na Srednjem vzhodu, na še vedno težavnem geopolitičnem območju, se je znižala za 5 %, v Evropi je narasla za 2 %, v Aziji, kjer rast ustvarja v glavnem Indija, zavira pa jo Kitajska, je narasla za 7 %, v Severni Ameriki pa je, podobno kot v letu 2015, prišlo do močnega povišanja v višini 11 %.
Poslovno področje "Pretvorba kritične moči" (Critical Power Conversion), ki od leta 2015 vključuje tudi dejavnost shranjevanja energije, je narasla za 4 %, vključno s 13 % rastjo področja "Vzdrževanje in profesionalne storitve". Na poslovnem področju "Nadzor energije in varnost" je v letu 2016, po močnem povečanju v letu 2015, prišlo do rahlega upada v višini -1 %. Nenazadnje, je poslovno področje "Energijska učinkovitost" zraslo za 10 %, zahvaljujoč predvsem spektakularnemu uspehu lastnega sistema merjenja Digiware in zaradi julija 2016 pridobljenega italijanskega MSP proizvodnega podjetja ALGODUE s 5 mio EUR letne prodaje.

Trajnostni zagon

Poleg pridružitve podjetja ALGODUE je skupina SOCOMEC v letu 2016 pridobila tudi 35 % osnovnega kapitala družbe Full Link, njenega dolgoletnega kitajskega distributerja s sedežem v Hongkongu. To je sledilo prevzemu švicarskega podjetja UPS Technologies ob koncu leta 2015.
E'NERGYS, oddelek skupine za storitve, ki je bil osnovan pred 2 letoma z namenom razširitve tradicionalno ponujanih storitev našim strankam (predvsem z boljšim upoštevanjem trenutnih sprememb, kot sta energetski prehod in digitalna revolucija), je v tem letu veliko pridobil na pomenu. Ta oddelek je močno zrasel s pridobitvijo štirih novih podjetij (M'GYS, UTILITIES PERFORMANCE, GENERSYS, AGORA/ CALYCE), ki zdaj tvorijo skupino šestih podjetij, ki so specializirana za energetsko učinkovitost in optimizacijo vodnega ciklusa, in predstavlja konsolidirani promet v višini 32 mio EUR z 230 zaposlenimi.

 

Prava strategija, pravi viri in odločenost za uspeh

Dosegli smo naš glavni cilj za leto 2016, to je ohraniti tempo dobičkonosne rasti. Kot vedno je pred nami veliko negotovosti, vendar imamo v rokah karte, ki nam zagotavljajo, da bomo imeli v letu 2017 veliko uspeha v smislu finančne trdnosti, dinamike, jasnih ciljev, zavez in sposobnosti naših zaposlenih. Dosegljiv je cilj 507 mio EUR prometa v letu 2017 (povišanje za 5,6 % za EBIT v višini 8 %). Prav tako so dosegljive tudi naše ambicije, da se približamo rezultatom naših tekmecev, in sicer s ciljem v letu 2020 doseči EBIT v višini 10 %, izključujoč prevzeme!