staty_017_a_pro_jpg

Vgradno ohišje STATYS (OEM)

Redundantna izvedba za razpoložljivost napajanja in možnost vzdrževanja na mestu uporabe
Statični preklopni sistem od 200 do 1000 A

Prednosti

STATYS zagotavlja

• Visoko zanesljivost - notranjo redundantno izvedbo. Prilagodljivost in razpoložljivost za različne vrste aplikacij.
• Kompaktno izvedbo: prihrani do 40 % dragocenega prostora.
• Varno delovanje in enostavno uporabo. Oddaljen dostop do podatkov v realnem času in s poljubne lokacije.
• Polno podporo in servis.

Visoka razpoložljivost

• Popolna ločitev obeh virov in ustreznih distribucijskih sistemov.
• Dvojno redundantno napajanje za porabnike z izbiro vira najboljše kakovosti, kar zagotavlja neprekinjeno delovanje
• Brez prekinitve pri preklopu porabnikov.
• Porazdeljen sistem STS za ločitev porabnikov in preprečitev medsebojnih motenj.
• Polna notranja redundantna izvedba in upravljanje napak.
• Ločitev glavnih funkcij za preprečitev širjenja notranjih napak.
• Zaznavanje izpada nevtralnega vodnika na obeh virih.

Visoka prilagodljivost

• Primerno za vse vrste:
- aplikacij in sistemov napajanja,
- električnih pogojev okolja,
- porabnikov, ki jih želite zaščititi.
• Enostavna namestitev in vzdrževanje:
- za obstoječo in novo električno opremo,
- majhen tloris opreme in kompaktne naprave, ,
- dostop s sprednje strani.
• Na voljo z nevtralnim vodom ali brez njega ter s preklopom nevtralnega vodnika ali brez preklopa.