• Izbira pravih bremenskih ločilnih stikal

 • Zakaj izbrati bremensko ločilno stikalo, načrtovano za uporabo v fotonapetostnih sistemih?

  • Varno delovanje

   Za zagotovitev električne ločitve med postopki vzdrževanja oz. za odklop v sili za preprečitev nevarnosti požara ali električnega udara je bistvena uporaba namenskih stikal za fotonapetostne sisteme.
   Te naprave je potrebno namestiti na vsak funkcionalni nivo namestitve glede na arhitekturo.
   Za odklop niza enosmernih fotonapetostnih plošč, generatorja ali UPS-a lahko samo naprave SIRCO PV oz. SIRCO MC PV:
   • zagotovijo galvansko ločitev povezanih visokih enosmernih napetosti,
   • zagotovijo varen več tisočkraten odklop pod obremenitvijo prek celotnega območja enosmernih tokov, ki so povezani z dnevnim spreminjanjem sončne svetlobe, do napetosti 1500 V DC.

  • Naprave, načrtovane za skrajne pogoje

   Naprave SIRCO so načrtovane za industrijsko uporabo. So izredno robustne, z ohišji iz termičnih materialov, ki so ojačani s steklenimi vlakni in zagotavljajo številne prednosti:
   • stabilne temperature, v nasprotju z nekaterimi termoplasti,
   • odlično odpornost na visoke temperature,
   • dobre električne lastnosti: upornost na električni oblok in izolacijska upornost,
   • dobre mehanske lastnosti: stabilnost dimenzij in trdnost po določenem času.
   Te prednosti so še posebej pomembne v fotonapetostnih sistemih, kjer je temperatura lahko nižja od 0 °C oz. višja od 50 °C.

  • Inovativna rešitev: zaporedna izvedba

   Serija bremenskih ločilnih stikal podjetja SOCOMEC za uporabo v fotonapetostnih sistemih omogoča hkraten odklop dveh tokokrogov pod obremenitvijo z eno ročico.
   Prednosti
   • Prihranek prostora: Skupna širina je enaka kot za 3 ali 4-polne naprave. To omogoča znaten prihranek prostora v primerjavi z uporabo dveh naprav.
   • Enostavna priključitev in integracija.
   • Povišanje napetosti: Zaporedna priključitev dveh naprav omogoča odklop pod obremenitvijo pri napetostih nad 1000 V DC.
   • Dvojna nazivna vrednost toka: z vzporedno vezavo dveh naprav.                                                                                                                                                                                                    

  • Kateri standardi veljajo za fotonapetostne sisteme?

   Za namestitve

   Fotonapetostne sisteme urejajo mednarodni standardi, npr. IEC in UL. Ti standardi vključujejo smernice za zagon fotonapetostnega sistema.
   • IEC 60364-7-712: Električne napeljave v zgradbah
   — Zahteve za posebne napeljave ali lokacije — Solarni fotonapetostni napajalni sistemi(PV).
   • IEC 62548: Zahteve za namestitev in varnost fotonapetostnih (PV) generatorjev.

    

   Za odklopne naprave
   Poseben IEC standard danes ni na voljo.logo_156_01.pnglogo_157_01.png

   Zato morajo proizvajalci upoštevati standard
   IEC 60947-3. V ZDA je referenčni standard UL98B. Ta standard, ki je strožji kot IEC 60947-3, zahteva dosledno testiranje, predvsem glede temperatur in odpornosti na električne obloke.
   Naprave SIRCO PV so razvite v skladu z zahtevami standardov IEC 60947-3 in UL98B.