Ivan Steyert Président-directeur général Socomec
Ivan Steyert
Glavni direktor

»Naš ugled je rezultat skoraj stoletnega obstoja, priznanega tehnološkega strokovnega znanja in medosebnih veščin zaposlenih in partnerjev podjetja. Človeška razsežnost, ki se je začela z ustanovitelji Skupine SOCOMEC, je skozi leta oblikovala vrednote, ki podpirajo podjetje in usmerjajo njegovo dejavnost: odprtost, predanost in odgovornost.

Naš etični kodeks potrjuje našo odgovornost. Določa naše zahteve po integriteti ter spoštovanju pravil in ljudi. Ustvarjen je na jasnih etičnih pravilih. Razširjen je med vsemi zaposlenimi in partnerji Skupine ter vsakemu izmed njih omogoča več dajanja pobud vsak dan za zadovoljstvo naših strank.

Na zahtevnem in spremenljivem trgu naš etični kodeks krepi bistven odnos zaupanja, ki ga moramo ohranjati z vsemi deležniki Skupine. Skupina bo še naprej izboljševala svoje delovanje in zagotavljala svojo trajnost s pomočjo vzornega in neoporečnega ravnanja vseh zaposlenih in partnerjev.

Zato temu etičnemu kodeksu pripisujemo tolikšen pomen.«

Naš etični kodeks

Naš etični kodeks velja za vse začasne in redno zaposlene Skupine SOCOMEC, za vse vodje in pravne zastopnike podjetij Skupine SOCOMEC (vključno z direktorji, člani izvršnih, upravnih in nadzornih odborov itn.) in vse partnerje Skupine SOCOMEC.

Zagotavlja okvir za naše odnose s partnerji in določa načine za izvajanje našega pravilnika o etiki.

 

Prenesite si etični kodeks

Politika Skupine Socomec o človekovih pravicah
Zavezala se je, da bo na svojih lokacijah in v celotni dobavni verigi pozorno skrbela za spoštovanje človekovih pravic.

Naš opozorilni sistem (za prijavo nepravilnosti)

Tu lahko najdete postopek za zbiranje prijav o ravnanju, ki ogroža splošne interese ali je v nasprotju s pravili in postopki Skupine.

Če želite uporabiti ta postopek za prijavo incidenta, sledite spodnjim korakom:

  1. Tukaj prenesite obrazec
  2. Obrazec izpolnite
  3. Izpolnjen obrazec pošljite uradniku za etiko in skladnost Skupine Socomec:

               a. Po elektronski pošti na ethics@socomec.com

               b. Po pošti na »Référent Ethique et Conformité, 1 rue de Westhouse, 67235 Benfeld, FRANCE«

 

Eden izmed uradnikov za etiko in skladnost bo potrdil prejem vašega opozorila ter nato stopil v stik z vami.

Vrednotenje partnerjev

Družba Socomec ima vzpostavljen sistem za vrednotenje strank in dobaviteljev, da bi lahko izboljšala svoje pridobivanje virov in nadzorovala tveganja za kršitve poštenosti. Platforma »World-Check One« stalno spremlja integriteto vseh strateških partnerjev Skupine glede njihove vpletenosti v različna diskriminatorna dejanja. Ustanovljen je bil odbor za spremljanje teh vrednotenj in za ukrepanje v primerih, kjer ravnanje katerega od partnerjev krši naša etična načela.

Predanost ekološkemu prehodu
Za družbo Socomec je trajnostnost izrednega pomena
Izbiramo odgovorne dobavitelje
Trajnostni razvoj je srčika kupoprodajne politike družbe Socomec
Zmanjšujemo okoljski vpliv svojih izdelkov
Ekološko oblikovanje in energetska učinkovitost izdelkov