Kot proizvodno podjetje, ki posluje že skoraj 100 let, družba Socomec trajnostnosti pripisuje velik pomen. Varovanje ljudi in okolja je globoko zasidrano v DNK naše družbe. Svoje poslovne dejavnosti izvajamo na okolju prijazen način, saj želimo preprečiti nadaljnje onesnaževanje in poslabšanje nenehnih podnebnih sprememb.

Energetska učinkovitost in zmanjšanje okoljskega vpliva

V družbi Socomec s svojo okoljsko politiko na svojem področju delovanja spodbujamo energetsko učinkovitost z zniževanjem računov za energijo svojih strank, povečevanjem raznolikosti svoje ponudbe v sektorju obnovljivih virov energije ter opremljanjem svojih proizvodnih in komercialnih obratov s sončnimi elektrarnami.

Z okoljsko politiko želimo zmanjšati svoj vpliv na okolje in ogljični odtis še na naslednje načine:

  • Z uvedbo certifikata ISO 14001 v proizvodnih obratih,
  • Z optimizacijo porabe energije v proizvodnih obratih in prodajnih pisarnah,
  • S strogim upravljanjem industrijskih in pisarniških odpadkov
  • Ter z upoštevanjem življenjskega cikla svojih izdelkov.
Prizadevamo si, da vsi naši industrijski obrati prejmejo certifikat ISO 14001

V družbi Socomec si prizadevamo pridobiti certifikat ISO 14001 za vse svoje industrijske obrate. Cilj: Opredeliti in vzdrževati želimo močno okoljsko upravljanje, da bi izboljšali okoljsko učinkovitost obratov. Naši obrati so vsako leto podvrženi pregledu, hkrati pa morajo naši zaposleni oceniti okoljska tveganja v posameznem obratu ter vpeljati strategijo za njihovo obravnavo. Do danes je certifikat prejelo 6 proizvodnih obratov. Naša francoska proizvodna enota UPS v Huttenheimu ima tudi certifikat ISO 50001 za upravljanje energije.

left

Energijsko učinkovite stavbe

V družbi Socomec si prizadevamo graditi nizkoogljično gospodarstvo. Skupina daje prednost visokoenergijskim stavbam, obnovljivim virom energije in vsem pobudam, ki prispevajo k varčevanju z energijo. Vse naše nove stavbe so energetsko učinkovite in izpolnjujejo merila za omejevanje porabe energije. Za izkoriščanje obnovljivih virov energije uporabljamo različne vrste tehnologij. V družbi Socomec si prizadevamo tudi za posodobitev svojih starih stavb, da bodo tudi te izpolnjevale okoljska merila.

V stavbe smo namestili števce, ki v realnem času merijo porabo, jo ustrezno prilagajajo in tako prispevajo k zmanjšanju skupne porabe energije.

V francoskih obratih smo namestili tudi izdelke iz serije »nadzor energije«. Ti analizirajo porabo energije in spremljajo električne parametre, povezane s kakovostjo energije. To industrijsko prototipiranje bo pripomoglo k boljšemu oblikovanju prihodnjih aplikacij, namenjenih optimizaciji, razpoložljivosti in varnosti električne energije.

Spodbujanje mehke mobilnosti

Od leta 2019 smo v družbi Socomec dali na razpolago štiri kolesa z električnim pogonom, da bi zmanjšali svoje emisije CO2 in zaposlenim olajšali potovanje med obrati v Alzaciji. Ta pobuda jim omogoča, da prihranijo pri času potovanja in se vključijo v lahko dostopno telesno aktivnost.

Naši zaposleni so doslej prevozili 1175 kilometrov.

Poleg tega v družbi Socomec izvajamo politiko promocije hibridnih vozil za zaposlene, ki imajo službeni avtomobil, in izvajamo usposabljanje ekološke vožnje za prodajno osebje, ki največ potuje.

Zbiranje in razvrščanje nevarnih industrijskih odpadkov

Industrijske odpadke zbiramo, razvrščamo in recikliramo, kjer je to mogoče.

V družbi Socomec smo uvedli »postopek ravnanja z odpadki«, ki opredeljuje pravila, ki jih je treba upoštevati pri ravnanju in spremljanju vseh odpadkov od njihove proizvodnje in skladiščenja do odvoza za obdelavo in odstranitev.

Naši zaposleni so že vrsto let seznanjeni s potrebo po razvrščanju odpadkov in s tem povezanimi pravili skladiščenja.

Od maja 2019 v družbi Socomec s pomočjo lokalnega ponudnika storitev Agrivalor predelujemo biološke odpadke iz menze, ki deluje na sedežu družbe, v energijo in gnojilo. V enem letu smo zbrali/reciklirali skoraj 14,4 tone bioloških odpadkov, iz katerih je nastalo 2160 m³ bioplina, ki je proizvedel 9 MWh bioenergije, in 13 ton naravnega gnojila.

S svojo zavezanostjo ohranjanju okolja v družbi Socomec izpolnjujemo cilje trajnostnega razvoja št. 8, št. 12 in št. 13

objectifs_dev_dur_EN_8-12-13.jpg
Politika Skupine Socomec o človekovih pravicah
Zavezala se je, da bo na svojih lokacijah in v celotni dobavni verigi pozorno skrbela za spoštovanje človekovih pravic.

Več o trajnostnem razvoju v družbi Socomec

Politika trajnostnega razvoja
Odgovorna in družbeno vključujoča Skupina, zavezana trajnostni rasti
Izbiramo odgovorne dobavitelje
Trajnostni razvoj je srčika kupoprodajne politike družbe Socomec
Zmanjšujemo okoljski vpliv svojih izdelkov
Ekološko oblikovanje in energetska učinkovitost izdelkov