corpo_279_a_tel
Ivan Steyert
Glavni direktor

»Naša družba je družinsko in neodvisno podjetje z močno kulturo inovacij in vrednot. Naši naravni viri in inovativni pristop nam omogočajo ustvarjanje trajne vrednosti. Prednost dajemo srednje- do dolgoročni viziji podjetja, ki bo zagotovila trajnostno rast ter hkrati tudi spoštovanje ljudi, družbe in okolja«.

Pri družbi Socomec vsak dan dela 3900 strokovnjakov, ki oblikujejo, proizvajajo, nameščajo in vzdržujejo inovativne rešitve za zagotavljanje varnosti, razpoložljivosti in energetske učinkovitosti električnih inštalacij naših strank.

Poslovanje družbe Socomec poteka s predanostjo trajnostni rasti ter s spoštovanjem ljudi, družbe in okolja. Celoten razpon in obseg naših zavez je zastavljen v naši politiki trajnostnega razvoja, ki si jo lahko prenesete tukaj:

 

Politika trajnostnega razvoja

 

Poročilo o trajnostnem razvoju

Naše podjetje je prejelo oceno »Gold«
s strani agencije Ecovadis

Družbi Socomec je platforma za ocenjevanje Ecovadis podelila priznanje za njen pristop za družbeno odgovornost podjetij. Na podlagi podatkov iz leta 2020 je z oceno 71/100 naša Skupina v letu 2022 prejela status »Gold«

EcoVadis, ki je neodvisna agencija za ocenjevanje, specializirana za družbeno odgovornost podjetij, je družbo SOCOMEC uvrstila med najboljših 5 % podjetij, ocenjenih v njeni kategoriji, kot tudi v splošni oceni, ki je zajela vse vrste podjetij.

Od leta 2014 je ta ocena družbi Socomec omogočila prepoznavanje področij za izboljšanje in uvedbo ustreznih akcijskih načrtov kot del postopka nenehne izboljšave. Odraža vedno večjo zavezanost Skupine družbeni odgovornosti in strukturiranju njene strategije trajnostnega razvoja v duhu njenih vrednot.

Odraža tudi zavezo podjetja, ki je usmerjeno v dobrobit zaposlenih, ki je v svojih komercialnih odnosih odgovorno in ki mu je mar za okolje.

Image
EcoVadis gold medal 2023

right

COP.png

Vse od leta 2003 je družba Socomec članica mednarodne pobude »Global Compact« Združenih narodov, ki upošteva družbene in okoljske vplive globalizacije.

Družba Socomec je predana spoštovanju 10 temeljnih načel, ki temeljijo na štirih ključnih področjih: človekove pravice, pravice delavcev, okolje in boj proti korupciji.

 

objectifs_dev_dur_EN.jpg

Predanost ekološkemu prehodu
Za družbo Socomec je trajnostnost izrednega pomena
Izbiramo odgovorne dobavitelje
Trajnostni razvoj je srčika kupoprodajne politike družbe Socomec
Zmanjšujemo okoljski vpliv svojih izdelkov
Ekološko oblikovanje in energetska učinkovitost izdelkov