Trajnostni razvoj je eden od štirih glavnih stebrov nakupne politike Skupine Socomec. Prednostna izbira odgovornih in predanih dobaviteljev ter uporabe okoljsko odgovornih surovin je tako eden od strateških ciljev Skupine Socomec.

»Etični kodeks«

 

Vsak nov dobavitelj mora podpisati »Etični kodeks« družbe Socomec. Dobavitelj se zavezuje spoštovanju načel družbe Socomec: preglednost, delovni pogoji, človekove pravice, varstvo okolja, trajnostna nabava ter poštene in pravične poslovne prakse.

nbsp;

Prenesite etični kodeks

left
Listina odnosov z dobavitelji

Leta 2016 je družba Socomec naredila še korak naprej v svojem odnosu z dobavitelji. Skupina je podpisnica »Listine za odgovorne odnose z dobavitelji«.

Dokument, pripravljen v sodelovanju s francoskim uradom za kreditno posredovanje in nacionalnim svetom za javna naročila (CDAF), spodbuja korporacijske pogodbenike k izvajanju postopka napredka z upoštevanjem dobaviteljev, zlasti malih in srednje velikih podjetij. Družba Socomec te dobre prakse izvaja ter s svojimi dobavitelji prevzema odgovornost v okviru medsebojnega zaupanja in spoštovanja.

right
Redno vrednotenje dobaviteljev

Poleg teh dveh dokumentov družba Socomec izvaja vrednotenje svojih dobaviteljev na različnih področjih, kot so človeški viri, družbena odgovornost, spoštovanje človekovih pravic in okoljske obveznosti.

Tudi platforma za integriteto poslovnih partnerjev spremlja vse strateške partnerje Skupine, da bi lahko preprečili morebitne diskriminatorne prakse. Vzpostavljen pa je bil tudi postopek za spremljanje teh vrednotenj in za obravnavo primerov neskladnosti dobavitelja.

left
Politika o odgovorni nabavi mineralov

Družba Socomec ne nabavlja mineralov neposredno od rudnikov ali talilnic. Vendar pa zaradi upoštevanja zakonodaje in človekovih pravic ter skladno s pričakovanji strank Skupina od neposrednih dobaviteljev zahteva izpolnjevanje obstoječih predpisov in zagotavljanje ustreznih deklaracij. Na enak način družba Socomec zahteva, da tudi njeni dobavitelji nabavljajo od odgovornih dobaviteljev, ki ne kupujejo mineralov s konfliktnih območij.

right

S svojo zavezo za trajnostno nabavo družba Socomec izpolnjuje cilje trajnostnega razvoja št. 8 in št. 12

objectifs_dev_dur_EN_8-12.jpg
Politika Skupine Socomec o človekovih pravicah
Zavezala se je, da bo na svojih lokacijah in v celotni dobavni verigi pozorno skrbela za spoštovanje človekovih pravic.

Več o trajnostnem razvoju v družbi Socomec

Politika trajnostnega razvoja
Odgovorna in družbeno vključujoča Skupina, zavezana trajnostni rasti
Predanost ekološkemu prehodu
Za družbo Socomec je trajnostnost izrednega pomena
Zmanjšujemo okoljski vpliv svojih izdelkov
Ekološko oblikovanje in energetska učinkovitost izdelkov