POLITIKA O ZASEBNOSTI

Datum veljavnosti: 1. 6. 2022

 

1. Kdo smo?

SOCOMEC (nadalje »Socomec« ali »mi«) je poenostavljena delniška družba (SAS), registrirana v sodnem registru družb v Strasbourgu pod številko 548 500 149 z registriranim sedežem na 1 rue de Westhouse, 67230 Benfeld – Francija.

Namen te politike je posredovati načela, ki veljajo za način našega zbiranja, uporabe in shranjevanja vaših osebnih podatkov kot stranke družbe Socomec, in tudi glavne namene izvedene obdelave. Lahko jo dopolnjuje različna druga informativna dokumentacija, odvisna od izdelka/storitve, ki vam ga/jo zagotavlja družba Socomec.

Vabimo vas, da to politiko pozorno preberete in jo redno spremljate za primere sprememb ali novosti.

 

2. Kakšen je veljavni pravni in regulativni okvir?

Družba Socomec, v svoji vlogi upravljavca podatkov, mora obdelati nekatere vaše osebne podatke (tj. kakršne koli informacije o vas, ki omogočajo vašo neposredno in posredno osebno identifikacijo) skladno z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (»Veljavni predpisi za varstvo osebnih podatkov«).

Slednje vključuje zlasti (i) zakonodajo v zvezi z obdelavo podatkov, datotek in svoboščin št. 78–17 s 6. januarja 1978, kakor je bila spremenjena, in vse njene posodobitve, (ii) Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (GDPR – v nadaljevanju: »Uredba«) in (iii), kjer je to primerno, besedila, sprejeta v Evropski uniji, in lokalno zakonodajo, ki lahko velja za obdelavo osebnih podatkov znotraj okvira našega odnosa.

 

3. Kako so vaši osebni podatki obdelani?

3.1. Nameni in zakonitost obdelave

Osebni podatki, ki jih zbiramo, se uporabljajo za naslednje namene, skladno s povezano pravno podlago:

Obdelava, povezana s komercialnim odnosom (z izjemo dejavnosti iskanja/spodbujanja zvestobe):

Namen obdelave

Pravna podlaga

 

Upravljanje, kvalifikacija in odziv na zahteve (npr. s spletne strani, po telefonu, elektronski pošti ali iz aplikacij Socomec), zlasti:

 • Zahteve stika;
 • Zahteve za ponudbe;
 • Zagotavljanje tehnične podpore itn., vključno s spletne strani.

Izvršitev predpogodbenih ukrepov ali našega pravnega interesa pri odzivu na zahtevo

 

Upravljanje naročil, dobav in storitev po prodaji

Izvedba pogodbe

 

Upravljanje tržnih in pravnih jamstev

Izvedba pogodbenih/pravnih obveznosti, glede na zadevno jamstvo

Upravljanje morebitnega predhodnega in sodnega postopka (vključno z izterjavo neplačanih dolgov)

Pravni interes/izvedba pogodbe

Upravljanje računovodskih in davčnih obveznosti

Pravna obveznost

 

Upravljanje znanja strank/možnih strank in posledična analiza, ki vključuje tudi:

 • Ocenjevanje;
 • Vrednotenje in profiliranje plačilne sposobnosti;
 • Ankete o zadovoljstvu.
 • Ankete o kakovosti

Izvedba pogodbe/pravni interes

 

Obdelava, vezana na dejavnosti razvoja poslovanja/iskanja možnih strank:

Namen obdelave

Pravna podlaga

 

Iskanje možnih strank po elektronski poti, vključno s podobnim blagom in storitvami, kot je:

 • Pošiljanje elektronske pošte z biltenom.
 • Pošiljanje komercialnih sporočil

Iskanje možnih strank po pošti (npr. pošiljanje katalogov)

 

Soglasje/pravni interes v komunikaciji z našimi možnimi strankami/strankami, kot je to ustrezno

Upravljanje seznama opozicije

Pravna obveznost

Organizacija/sodelovanje pri razvoju strank in dogodkih za spodbujanje zvestobe:

 • Digitalni dogodki (npr. spletni seminarji);
 • Fizični dogodki (npr. obiski tovarn, sejmi, DemoVan, tekmovanja).

 

Pravni interes Zagotavljanje orodij, povezanih z izdelki družbe Socomec (npr. izbirniki, programi za konfiguracijo, katalogi) Izvedba pogodbe/pravni interes

 

Druga obdelava, povezana z upravljanjem naše spletne strani in družbenih omrežij:

Namen obdelave

Pravna podlaga

 

Upravljanje našega e-ugleda

Pravni interes

 

Administracija naše spletne strani in njene varnosti

Vzpostavitev statistike uporabe

Upravljanje uporabniških računov

Izvedba pogodbe/pravni interes

 

Upravljanje računov družbenih omrežij

 

Upravljanje interakcij z ljudmi, ki pridejo v stik z računi družbe

Socomec Pravni interes

 

Če potrebujete kakšna pojasnila glede obdelave svojih osebnih podatkov, se lahko na nas obrnete na spodaj navedenem naslovu.

 

Radi bi vas opozorili, da moramo zaradi določenih postopkov obdelave, zlasti tistih, povezanih z znanjem strank in iskanjem možnih strank, ustvariti profile o vrstah stranke (»profiliranje«) z analizo vaših izbir, zlasti z namenom pošiljanja prilagojenih sporočil.

Nadalje veste, da je obdelava vaših osebnih podatkov lahko možna zaradi novih obveznosti (zlasti pravnih obveznosti) ali za zaščito interesov družbe Socomec ali tretje stranke.

 

V primeru nove obdelave na teh osnovah vas bomo obvestili.

 

3.2. Kategorije osebnih podatkov

Socomec obdelati zlasti naslednje kategorije podatkov, odvisno od obdelave, ki je dejansko izvedena za vas:

Podatki o identiteti Priimek, ime, elektronski naslov, telefonska številka, poštni naslov

Podatki o poklicni dejavnosti

 

Položaj, ime podjetja, podatki računa

LinkedIn, številka SIREN

 

Komercialni podatki

Informacije, povezane z zahtevami (stik, dokumentacija itn.), nakupi ustvarjenih izdelkov/storitev, količina/znesek/datum naročil in zadevni računi, naslov za dostavo, zgodovina nakupov in morebitna vračila, vsa korespondenca in/ali izmenjava s stranko/možno stranko, vključno s storitvami po prodaji ali na družabnih omrežjih (vključno s podatki, ki postanejo dostopni zaradi slednjih, izmenjana sporočila ali objave)

 

Podatki o plačilu

Izvršena plačila, njihovi pogoji in določila, bančne podrobnosti, številke čeka in CB (vključno z veljavnostjo kartice in kriptogramom)

Podatki o povezavi, dejavnostih in vedenju

 

Obiskana mesta, naslovi IP, dnevniki, identifikatorji, datumi in časi povezave/prekinitve povezave, lokacija, podatki, zbrani s shranjenimi piškotki

 

Glede na namen zbiramo te informacije neposredno od vas, vašega delodajalca, vaših poslovnih partnerjev, svojih distributerjev ali podružnic in najemnikov podatkovne zbirke.

 

4. Kako dolgo se osebni podatki hranijo?

Zbrane osebne podatke obdelujemo največ toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se bodo zbrali, ob upoštevanju veljavnih zastaralnih rokov in načela sorazmernosti.

Glede podatkov, povezanih z upravljanjem strank: osebni podatki, povezani s strankami, se ne hranijo dlje od obdobja, ki je strogo obvezno za upravljanje komercialnega odnosa, in je z zakonskim obdobjem podaljšano za vmesno hrambo.

Glede podatkov, povezanih z upravljanjem možnih strank: podatki strank, uporabljeni za namene komercialnega iskanja možnih strank, se lahko hranijo 3 leta od zaključka komercialnega odnosa. Osebni podatki, ki so povezani z možno stranko, ki ni stranka, se lahko hranijo 3 leta od datuma zbiranja ali zadnjega stika z možno stranko.

Ob zaključku tega 3-letnega obdobja lahko družba Socomec ponovno stopi v stik z zadevno osebo, da ugotovi, ali ta želi še naprej prejemati komercialna sporočila. Brez pritrditve ali izrecnega odgovora te osebe bodo podatki izbrisani ali arhivirani skladno z veljavnimi določili.

Glede podatkov o povezavi: Te podatke hranimo največ 1 leto, razen v primerih, ko določene pravne in/ali uredbene določbe nalagajo drugačno obdobje hrambe.

Več informacij o obdobjih hrambe, ki jih uporabljamo, lahko dobite na spodnjem naslovu.

 

5. Komu so osebni podatki razkriti?

Vaše osebne podatke posredujemo svojim notranjim oddelkom, ki so vpleteni v zgoraj omenjene namene, zlasti oddelku za upravljanje prodaje in menjave, oddelku za trženje in komunikacijo, oddelku za IT, pravnemu, finančnemu in računovodskemu oddelku.

 • Posredovani so tudi naslednjim prejemnikom s strogim upoštevanjem zastavljenih namenov:
 • Našim komercialnim partnerjem in distributerjem, vključno s podružnicami;
 • Našim ponudnikom storitev (zlasti za IT, trženje in komunikacijo, vključno s programsko opremo);
 • Našim svetovalcem (pravnim ali drugače);
 • Pristojnim organom v primeru kršitve in/ali sodnega spora.

Upoštevajte, da kjer uporabljamo podizvajalce v smislu veljavnih predpisov glede varovanja osebnih podatkov, so ti zavezani zagotavljanju varnosti in zaupnosti osebnih podatkov, ki so jim posredovani, ter lahko te podatke uporabljajo samo po naših navodilih in skladno s pogodbo o obdelavi podatkov, ki so jo z nami podpisali.

 

6. Kako varujemo osebne podatke?

Zavezani smo zagotavljanju zaupnosti, celovitosti, razpoložljivosti in varnosti vaših osebnih podatkov.

V skladu z 32. členom Uredbe si prizadevamo izvajati vse nujne in ustrezne tehnične, logične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljamo raven varnosti, ki najbolj ustreza tveganjem pri obdelavi takšnih osebnih podatkov.

Vzpostavljena imamo tudi sredstva za preprečevanje kakršne koli izgube, nenamernega uničenja, spreminjanja ali nepooblaščenega dostopa do teh osebnih podatkov.

Ti ukrepi vključujejo shranjevanje vaših osebnih podatkov v varnih delovnih okoljih, do katerih lahko dostopajo samo pooblaščene osebe, ki so dolžne spoštovati zaupnost vaših podatkov.

 

7. Ali obstaja verjetnost prenosa podatkov izven Evropske unije?

Da – nekateri naši podizvajalci se nahajajo zunaj Evropske unije in nekatera naša orodja so dostopna zaposlenim pri družbi Socomec, ki se tudi nahajajo zunaj Evropske Unije (zlasti v Združenih državah, Latinski Ameriki ali Aziji).

V tem primeru in za zagotavljanje zadostne ravni zaščite vaših osebnih podatkov smo uvedli orodja, da bi zavarovali te prenose.

 

8. Se bo naša politika v prihodnosti spremenila?

Da – pridržujemo si pravico kadar koli spremeniti svojo politiko o zasebnosti skladno z veljavnimi predpisi o zaščiti osebnih podatkov.

Vse spremembe bodo začele veljati takoj in bodo navedene na začetku politike o zasebnosti z ustreznim datumom veljavnosti.

Pozivamo vas, da redno spremljate najnovejšo veljavno različico, ki je dostopna v nogi naše spletne strani: www.socomec.si.

 

9. Kakšne pravice imate?

Odvisno od zadevnega postopka obdelave imate skladno z veljavno zakonodajo naslednje pravice:

 

9.1. Pravice do informacij, dostopa in prenosljivosti

Imate pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ter pravico vedeti, zakaj obdelujemo vaše podatke, kje jih dobimo in kdo jih prejme.

Zahtevane informacije vam bomo posredovali v pisni ali elektronski obliki in v razumnem času ter najpozneje v enem mesecu, pod pogojem, da vaša zahteva ni pretirana.

Imate tudi pravico pridobiti kopijo svojih osebnih podatkov, ki jih o vas obdelujemo. Če ste zahtevo poslali v elektronski obliki in ne zahtevate nobenega drugega načina komunikacije, vam bodo te informacije posredovane v elektronski obliki.

 

9.2. Pravica do popravka

Kadar koli lahko zahtevate posodobitev, popravek in/ali dopolnitev svojih osebnih podatkov.

Odvisno od okoliščin lahko morda tudi sami popravite svoje informacije.

 

9.3. Pravica do izbrisa

Imate pravico doseči izbris svojih osebnih podatkov iz upravičenih razlogov. Kljub temu vas opozarjamo, da zaradi narave določenih postopkov obdelave in zlasti njihove pravne podlage (npr. izpolnitve pravne obveznosti) lahko izbrišemo vaše osebne podatke samo po poteku zakonske obveznosti hrambe in/ali veljavnih zastaralnih rokov.

 

9.4. Pravica do omejitve obdelave

Lahko nas zaprosite za začasno prekinitev uporabe nekaterih vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate točnosti vseh ali dela podatkov.

 

9.5. Pravica do nasprotovanja

Imate pravico nasprotovati obdelavi svojih osebnih podatkov, vključno s profiliranjem na podlagi teh pogojev. Obdelava se mora takrat prenehati, razen če je nujna, na primer za izpolnjevanje socialne in davčne zakonodaje, za zaščito naših interesov ali interesov tretje stranke in za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

 

9.6. Pravica do umika svojega soglasja

Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete, pod pogojem, da smo za zadevno obdelavo od vas predhodno zahtevali soglasje.

Priznavate in soglašate, da umik takšnega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je bila izvedena na podlagi soglasja, ki ste ga podali pred umikom.

 

9.7. Pravica do informacij v primeru kršitve varstva podatkov

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov znotraj družbe Socomec vam bomo zagotovili informacije o tej kršitvi, če bi lahko pomenila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine.

Priznavate in soglašate, da takšno obveščanje ni nujno, ko družba Socomec sprejeme ustrezne ukrepe za zmanjšanje ali odpravljanje velikega tveganja za kršitev vaših pravic in svoboščin.

 

9.8. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Glede načina naše obdelave vaših osebnih podatkov imate pravico vložiti pritožbo pri komisiji Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), posebno na njihovi spletni strani www.cnil.fr.

 

10. Kako se obrniti na nas?

Če imate kakršna koli vprašanja o tej politiki o zasebnosti ali kakšne koli zahteve glede obdelave svojih osebnih podatkov (vključno z uveljavljanjem svojih pravic), se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:

Po pošti na naslov: EDOS STRASBOURG, To the attention of the SOCOMEC’s DPO, 10, rue Flora Tristan, 67200 STRASBOURG (France)

Po elektronski pošti na naslov: dataprivacy@socomec.com

 

Če želite uveljaviti svoje pravice, vam priporočamo, da navedete kakršne koli informacije, ki vam bodo pomagale dokazati vašo identiteto (npr. svojo številko stranke skupaj s svojo identiteto in naslovom ali celo osebno izkaznico). V primeru dvomov v vašo identiteto vas lahko prosimo, da navedete druge informacije, ki nam bodo omogočile preverjanje vaše identitete (nacionalna osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje itn.), da bi se izognili posredovanju vaših podatkov drugim osebam. Te informacije bodo po zaključku preverjanja izbrisane.