Družba Socomec zagotavlja inovativne rešitve s poudarkom na energetski učinkovitosti nizkonapetostnih omrežij: Skupina svojim strankam pomaga zasnovati električne sisteme, ki porabijo manj energije, so bolje upravljani in prijaznejši okolju.

Poudarek na ekološkem oblikovanju

Poleg izpolnjevanja regulativnih pogojev in okoljskih standardov, ki veljajo za naše izdelke, si družba Socomec prizadeva redno zviševati delež izdelkov z ekološkim oblikovanjem. Skupina se tako pripravlja na vključitev ekološkega oblikovanja v okvir certifikacije ISO 14001.

Cilj družbe Socomec je predvideti primarne potrebe svojih strank s pomočjo:

  • Varnih izdelkov, omejitve uporabe nevarnih snovi,
  • Stroškovno učinkovitih izdelkov, izboljšanja njihove energetske učinkovitosti in učinkovitosti materiala,
  • Izdelkov, ki jih je mogoče reciklirati, predvidevanjem konca življenjskega cikla.

Naše stranke lahko dostopajo do informacij, ki so povezane z okoljsko učinkovitostjo naših izdelkov. Družba Socomec že skoraj deset let dela na ekoloških izjavah, imenovanih Okoljski profili izdelkov (PEP), ki navajajo lastnosti in okoljske učinke naših izdelkov. Te izjave potrjuje PEP Ecopassport.

Zaveza
vseh

Zaposleni v različnih oddelkih, ki sodelujejo pri tem pristopu, se tega zavedajo in so pozvani, da inovacije usmerijo v izdelke z bolj ekološkim oblikovanjem. Vse od stopnje oblikovanja izdelkov Socomec ostaja uporaba okolju prijaznejših materialov z odgovorno nabavo prednostna naloga za naše ekipe.

Še več, mnogi zaposleni pri družbi Socomec aktivno sodelujejo pri dejavnostih standardizacije, ki so se je lotili strokovni organi, za spodbujanje zanesljivosti in primerljivosti okoljskih podatkov v sektorju električne in elektronske opreme.

left
Recikliranje in predelava izdelkov

Ob zaključku življenjskega cikla postanejo naši izdelki odpadna električna in elektronska oprema (OEEO): vsebujejo sestavne dele, ki lahko vplivajo na okolje, hkrati pa imajo veliko potenciala za predelavo materialov, iz katerih so sestavljeni. Skupina svoje izdelke z zaključeno življenjsko dobo zbira in reciklira v sodelovanju z okoljsko organizacijo Ecosystem.

right

S svojo zavezo ekološkemu oblikovanju in krožnemu gospodarstvu je družba Socomec izpolnila cilje trajnostnega razvoja št. 7, št. 9 in št. 12

Socomec is committed to answer to the following sustainable development goals: Affordable and clean energy, Industry, innovation and infrastructure and Responsible consumption and production
Politika Skupine Socomec o človekovih pravicah
Zavezala se je, da bo na svojih lokacijah in v celotni dobavni verigi pozorno skrbela za spoštovanje človekovih pravic.

Več o trajnostnem razvoju v družbi Socomec

Politika trajnostnega razvoja
Odgovorna in družbeno vključujoča Skupina, zavezana trajnostni rasti
Predanost ekološkemu prehodu
Za družbo Socomec je trajnostnost izrednega pomena
Izbiramo odgovorne dobavitelje
Trajnostni razvoj je srčika kupoprodajne politike družbe Socomec