Paketi vzdrževalnih storitev

appli_707_a-b.jpg

 

Serija rešitev za prilagoditev vsem vašim potrebam

sydiv_235_a_sl.jpg

 

Paketi vzdrževalnih storitev, ki združujejo prednosti preventivnega vzdrževanja in storitve v sili, so povsem prilagojeni potrebam strank ob upoštevanju posameznih delovnih omejitev, poslovne dejavnosti in edinstvenega nivoja kritičnosti v povezavi s posebnimi načini uporabe.
Razviti so bili različni paketi, primerni za uporabnike standardnih in modularnih UPS-ov, UPS‑ov v podatkovnih centrih in preklopnih stikal. Paketi pokrivajo vse potrebe: od enostavne kombinirane storitve do paketa, ki vključuje stroške dela in nadomestne dele ter zagotavlja najhitrejši odzivni čas za prihod.

 

 

 

  Silver Gold Platinum Platinum+ Regular Premium Evo. Pack Prism

Standardni sistem UPS

maste_049_c-tab.png

       

Modularni sistem UPS z možnostjo nadgradnje

green_105_b-tab.png

         

Sistem UPS za podatkovne centre

defys_191_b-tab.png

             

Preklopna stikala

atys-d_001_a-tab.png

       

 

 

 3-LETNA POGODBA ZA VZDRŽEVANJE (VKLJUČNO Z GARANCIJO)

 Po zagonu lahko kritične aplikacije zahtevajo posebne vzdrževalne storitve in možno je, da sklenjen sporazum o storitvah morda celo med garancijsko dobo kot standardna garancija ne bo dosegel potrebnega nivoja v skladu s sporazumom o storitvah.
Za izpolnjevanje teh zahtev lahko paketi vzdrževalnih storitev vključujejo opcijo “Vključena 3-letna garancija”, ki zagotavlja vse prednosti paketa vzdrževanja od zagona, in posebne ugodnosti za vašo zvestobo.
Dodatna prednost: enaka cena bo veljala za naslednje 3-letno obdobje obnovitve.