Pravila in pogoji

Pogoji uporabe spletnega mesta Socomec

Spletna stran na naslovu www.socomec.com je uradna spletna stran skupine SOCOMEC. Na tem mestu so objavljene splošne informacije o skupini in izdelkih SOCOMEC, namenjene za javnost, ki vključuje informirane profesionalne uporabnike. Dostop in uporaba te spletne strani sta dovoljena v okviru teh pogojev in veljavnih zakonov. Z uporabo te spletne strani uporabnik soglaša, da je seznanjen s temi pogoji ter jih sprejme v celoti in brez pridržkov. Če uporabnik teh pogojev ne sprejme, se od njega zahteva, da preneha uporabljati to spletno stran. SOCOMEC lahko kadar koli in brez obvestila spremeni in posodobi te pogoje. Morebitne spremembe pogojev obveljajo za vse uporabnike, ki ob obisku spletne strani preberejo te pogoje uporabe.

 

Vsebina

 

Objavljanje in gostovanje

Varstvo osebnih podatkov
 

Pravice intelektualne lastnine

Dostop do spletne strni

Dostopne kode in gesla

Trženje

Hiperpovezave


Omejitev jamstva in odgovornosti

Veljavna zakonodaja in podelitev pristojnosti

Druge informacije

 

 Objavljanje in gostovanje

Avtor
Ime: SOCOMEC
Sedež podjetja: 1 rue de Westhouse BP 60010 67235 BENFELD Cedex (Francija)
Telefon: (33) (0)3 88 57 41 41
Trgovski in poslovni register: Strasbourg B 548 500 149
Registrirani kapital: 10.686.000 EUR

Vodja za objavljanje
Ime: Alain GAMBA
alain.gamba@socomec.com
 

Gostitelj spletnega mesta
AGORA HOSTING
13 Rue Hannah Arendt, 67200 STRASBOURG (France)
Tel: +33 (0)3 88 99 02 82

Kontakt
webmaster@socomec.com

 

 Varstvo osebnih podatkov

1. Predložena izjava komisiji CNIL (Državna komisija za informacijsko tehnologijo in državljanske svoboščine)
Spletna stran www.socomec.com je bila vključena v izjavo komisiji CNIL na dan 3. oktober 2005 pod številko 1124722.

2. Osebni podatki
Obisk spletne strani www.socomec.com je mogoč brez razkritja identitete ali katerih koli osebnih podatkov uporabnika.
Če uporabnik razkrije osebne podatke pri izpolnjevanju obrazcev za ta namen, se strinja, da se lahko njegovi podatki uporabijo in prenesejo v okviru spodaj navedenih določil.
Osebni podatki, ki jih razkrije uporabnik, se uporabijo za namene obdelave njegovih zahtev, v nekaterih primerih pa tudi za urejanje arhiva o potencialnih strankah.
Ti podatki se lahko razkrijejo entitetam skupine SOCOMEC v drugih državah za namene obdelave zahtev lastnika podatkov, ki jo izvede entiteta skupine v geografskem območju uporabnika. Skupina SOCOMEC upošteva različna pravila in merila za zagotavljanje najvišje ravni zaščite osebnih podatkov.


3. Pravica do dostopa in sprememb podatkov
V skladu z določili zakona št. 78-17 o »informacijski tehnologiji in državljanskih svoboščinah«, ki je v veljavi od 6. januarja 1978, je uporabnik obveščen o pravicah za dostop do svojih podatkov in spreminjanje teh podatkov. To pravico lahko kadar koli uveljavlja, tako da pošlje e-poštno sporočilo na naslov webmaster@socomec.com

4 Cookies (Piškotki)
> Kaj so "piškotki"?
"Piškotki" so majhne besedilne datoteke, ki jih brskalnik shranjuje na vašem računalniku, tablici ali mobilnem telefonu med brskanjem. Omogočajo, da spletne strani shranjujejo informacije o vaših prioritetah pri brskanju in vam pošiljajo prilagojene storitve za vaš terminal. Piškotke upravlja vaš spletni brskalnik.

> Piškotki, ki se uporabljajo na naši spletni strani:
Piškotki, ki se uporabljajo za analizo:

Ime piškotka: Datum poteka: Opis:
_ga 2 leti Uporablja se za razlikovanje uporabnikov
_gat 10 minut Uporablja se za dušenje zahtev

> Sprejmite ali zavrnite piškotke:
Piškotke lahko izklopite tako, da v nastavitvah vašega brskalnika onemogočite zgornjo opcijo. 

 Pravice intelektualne lastnine

Spletna stran www.socomec.com in njegove vsebine so zaščitene s kodeksom o intelektualni lastnini in predvsem z avtorskimi pravicami, zakonodajo na področju risb in modelov ter pravicami do blagovne znamke.

Kakršno koli reproduciranje, predstavljanje, uporaba, spreminjanje, vključevanje in trženje teh zaščitenih elementov s kakršnim koli postopkom in v kakršni koli obliki je strogo prepovedano, razen za:
- izjeme, ki v skladu z zakonodajo dovoljuje kodeks o intelektualni lastnini;
- primere z izrecnim pooblastilom podjetja SOCOMEC.

Morebitna kršitev teh pravic pomeni kršitev avtorski pravic.

Uporaba fotografij, prikazanih v razdelku »Knjižnica fotografij«, je dovoljena, dokler je takšna uporaba v skladu z »dobro prakso« in ne zmanjšuje ugleda podjetja SOCOMEC. Na nosilcih podatkov z reproduciranimi fotografijami mora biti navedena oznaka »© Socomec«.
Blagovne znamke in logotipi na tej spletni strani so last podjetij, ki jih uporabljajo, in morda niso na voljo za nepooblaščeno komercialno uporabo.
Programska oprema na tej spletni strani je zaščitena z avtorskimi pravicami in vključuje podpis licenčne pogodbe.
Za uporabo programske in druge opreme, do katere je mogoče dostopati prek tega spletnega mesta, veljajo ustrezna določila.

 Dostop do spletne strani

Uporabnik v celoti prevzema stroške dostopa do spletne strni na naslovu www.socomec.com in brskanja po tej spletni strani.
SOCOMEC si po svojih najboljših močeh prizadeva za to, da je ta spletna stranv običajnih okoliščinah trajno dostopno. Dostop do spletne strani www.socomec.com je lahko začasno prekinjen, onemogočen ali otežen zaradi tehničnih težav ali vzdrževalnih opravil.

Uporabnik se v okviru svoje civilne in kazenske odgovornosti zavezuje, da spletne strani www.socomec.com ne bo uporabljal za prenos kakršnekoli vsebine, vključno s programsko opremo, kodami, virusi ali katerimi koli drugimi sredstvi, za namene onemogočanja ali omejevanja delovanja spletne strani.
Uporabnik soglaša, da se je prepričal, da konfiguracija njegovega računalnika ne vključuje nobenih virusov.

 

 Dostopne kode in gesla

Nekatere storitve na spletni strni www.socomec.com lahko zahtevajo dostopno kodo in geslo, ki ju posreduje operater teh storitev.
Dostopne kode in gesla so zaupni, osebni in neprenosljivi podatki. Uporabnik je odgovoren za ohranjanje, obvarovanje in posledice uporabe svojih kod in gesel. SOCOMEC v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za morebitno lažno uporabo teh podatkov.

  Trženje

Izdelki in storitve, opisane na posameznih straneh te spletne strani, niso del komercialnih ponudb, informacije na tem mestu pa nimajo nobene pogodbene vrednosti. Te informacije se lahko spremenijo ali odstranijo brez obvestila.
Nekateri izdelki in storitve, predstavljene na tem spletnem mestu, niso na voljo v nekaterih državah oziroma veljajo zanje posebni predpisi in celo omejitve.
Če želite pridobiti izdelke podjetja SOCOMEC in/ali uporabljati njegove storitve, se obrnite na prodajalno izdelkov SOCOMEC.

 

 Hiperpovezave

Vključitev hiperpovezav na spletno stran www.socomec.com, ki preusmerijo uporabnike na druge spletne strani, ne pomenijo jamstva za kakovost vsebin in pravilnega delovanja teh mest. SOCOMEC v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za vsebine in pravilno delovanje teh spletnih strani.

 

 Omejitev jamstva in odgovornosti 

Navkljub skrbi za kakovost in zanesljivost te spletne strani lahko v predstavljenih informacijah obstajajo napake. Informacije so navedene samo kot smernice brez kakršnega koli jamstva (izrecnega ali naznačenega) za njihovo veljavnost, izčrpnost ali pravočasnost. Uporabnik mora ustrezno preveriti informacije. Prav tako se uporabnik strinja, da bo te informacije uporabljal na lastno odgovornost. SOCOMEC v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za neposredno ali posredno škodo, zlasti za morebitno finančno ali materialno škodo, izgubo podatkov ali okvare programske opreme, ki bi nastala zaradi dostopa do te spletne strani in/ali uporabe katerih koli informacij na tej spletni strani.

 

Veljavna zakonodaja in podelitev pristojnosti

Spletno stran www.socomec.com in te pogoje uporabe ureja francoska zakonodaja.
Obvelja francoska različica.
Za reševanje morebitnih sporov ima izključno pristojnost sodišče v Strasbourgu, Francija.
Kljub temu si podjetje SOCOMEC pridržuje pravico, da za namene zaščite svojih interesov pravne dejavnosti izvaja zunaj Francije.

 

 Druge informacije

Če imate morebitna vprašanja, pišite podjetju SOCOMEC na ta naslov:
SOCOMEC
1 rue de Westhouse BP 60010
67235 BENFELD Cedex
(33) (0)3 88 57 41 41