Slovarček izrazov

Izberite ključno besedo ali uporabite spodnji indeks
A   |  B   |  C   |  D   |  E   |  F   |  G   |  H   |  I   |  J   |  K   |  L   |  M   |  N   |  O   |  P   |  Q   |  R   |  S   |  T   |  U   |  V   |  W   |  X   |  Y   |  Z

???showhide??? 0 V
???showhide??? Common mode A
???showhide??? DLD
???showhide??? DSP
???showhide??? ECO-MODE
???showhide??? EEP
???showhide??? EMC
???showhide??? EMF
???showhide??? ESD
???showhide??? FDIS
???showhide??? GTO
???showhide??? IEC
???showhide??? IEV
???showhide??? IGBT
???showhide??? IMD
???showhide??? IPC
???showhide??? Line interactive
???showhide??? P C
???showhide??? PCC
???showhide??? PELV
???showhide??? PMD
???showhide??? PWM
???showhide??? RCD
???showhide??? RFI
???showhide??? SELV
???showhide??? SNMP
???showhide??? THD
???showhide??? TN
???showhide??? TNC
???showhide??? TNCS
???showhide??? TNS
???showhide??? TT
???showhide??? UPS
???showhide??? ac
???showhide??? amper (A)
???showhide??? dc
???showhide??? delovanje brez povezave
???showhide??? diferencialna napetost
???showhide??? dv/dt
???showhide??? faktor moči
???showhide??? filter RFI
???showhide??? funkcionalna ozemljitev/ozemljitev glavnega vhoda
???showhide??? hitro menjavanje
???showhide??? izenačitev potencialov
???showhide??? kVA
???showhide??? koda IP
???showhide??? kovinski sestavni deli
???showhide??? linearna obremenitev
???showhide??? ločeno omrežje
???showhide??? masa, razpoložljiv prevodni del
???showhide??? naprava za preostali diferencialni tok (DRCD)
???showhide??? naravni uhajajoči tok
???showhide??? obvod za vzdrževanje
???showhide??? okvarni tok
???showhide??? ozemljitvena elektroda
???showhide??? ozemljitvena povezava/elektroda
???showhide??? ozemljitvene ureditve
???showhide??? ozemljitveno omrežje
???showhide??? polnilni usmernik
???showhide??? popačena ali nelinearna obremenitev
???showhide??? povezano delovanje
???showhide??? preostali diferencialni tok
???showhide??? razsmernik
???showhide??? sofazna napetost
???showhide??? statični ali samodejni obvod
???showhide??? uhajajoči tok
???showhide??? uhajavi tok
???showhide??? ureditev IT
???showhide??? usmernik
???showhide??? vat (W)
???showhide??? volt (V)
???showhide??? volt-amper (VA)
???showhide??? zaustavitev
???showhide??? zaščitni prevodnik
???showhide??? zemeljski okvarni tok
???showhide??? zemlja