Statični, elektronski in samodejni preklopni sistemi (STS)

Omara za STATYS

Redundantna izvedba za razpoložljivost napajanja in možnost vzdrževanja na mestu uporabe
Statični preklopni sistem od 200 do 1600 A

STATYS poveča skupno razpoložljivost sistema med neobičajnimi dogodki in načrtovanim vzdrževanjem. Omogoča delitev opreme in inteligentno upravljanje napak, s čimer se poveča razpoložljivost sistema.

Več...

Vgradno ohišje STATYS (OEM)

Redundantna izvedba za razpoložljivost napajanja in možnost vzdrževanja na mestu uporabe
Statični preklopni sistem od 200 do 1000 A

STATYS poveča skupno razpoložljivost sistema med neobičajnimi dogodki in načrtovanim vzdrževanjem. Omogoča delitev opreme in inteligentno upravljanje napak, s čimer podaljša čas celotnega neprekinjenega napajanja sistema.

Več...