Ko je električno napajanje kritično, ko je nujna zanesljiva razsvetljava, ko je postopek kritičen, …

Podjetje Socomec vse od svoje ustanovitve pred skoraj sto leti razvija svoje strokovno znanje, da lahko zagotavlja inovativne rešitve za učinkovito delovanje električnih sistemov, predvsem kritičnih.

Ko je pomembna energija, naši inženirji, tehniki, proizvodna ekipa in prodajni oddelek tesno sodelujejo s strankami, da zagotovijo varnost, razpoložljivost in energetsko učinkovitost njihovih električnih sistemov.

Pretvorba energije

Zagotavljanje razpoložljivosti napajanja in shranjevanje energije visoke kakovosti

Z nenehnim razvojem široke ponudbe izdelkov, rešitev in storitev ima podjetje Socomec priznano strokovno znanje na področju vrhunskih tehnologij, ki zagotavljajo najvišjo razpoložljivost oskrbe z energijo za kritične sisteme in zgradbe, ki vključuje:

 • statične brezprekinitvene sisteme napajanja (UPS), ki zagotavljajo električno energijo visoke kakovosti brez motenj in prekinitev, ki nastajajo na primarnem napajanju,
 • preklapljanje med statičnimi viri za zagotavljanje visoke razpoložljivosti napajanja in prenos na vir avtonomnega napajanja,
 • stalen nadzor električnih sistemov za preprečevanje izpadov in zmanjšanje izgub zaradi prenehanja delovanja,
 • shranjevanje energije za zagotavljanje pravilne delitve energij v stavbi in za stabilizacijo električnega omrežja.

Preklop napajanja

Upravljanje z energijo ter zaščita oseb in premoženja

Podjetje Socomec, ki aktivno deluje na tržišču industrijskih stikal od svoje ustanovitve leta 1922, je danes nesporno vodilni ponudnik na področju nizkonapetostnih stikalnih naprav, s strokovnimi rešitvami, ki zagotavljajo:

 • izolacijo in odklop porabnikov za najzahtevnejše preklopne aplikacije,
 • neprekinjenost napajanja električnih sistemov prek ročne daljinsko upravljane ali samodejne preklopne opreme,
 • zaščito oseb in premoženja z rešitvami na osnovi varovalk in z drugimi posebnimi rešitvami.

Nadzor napajanja

Upravljanje energetske učinkovitosti v zgradbah

Rešitve podjetja Socomec, od tokovnih senzorjev do široke izbire inovativnih, nadgradljivih programskih paketov, ustvarjajo strokovnjaki za energetsko učinkovitost. Te rešitve izpolnjujejo kritične zahteve upraviteljev in uporabnikov komercialnih, industrijskih in upravnih objektov za:

 • merjenje porabe električne energije, ugotavljanje mest s povečano porabo in energetsko ozaveščanje uporabnikov,
 • omejevanje porabe jalove energije in preprečevanje z njo povezanih stroškov,
 • izbiro najugodnejših razpoložljivih tarifnih pogojev, preverjanje računov dobaviteljev in natančno porazdelitev stroškov energije med porabniki,
 • nadzor in zaznavanje napak izolacije.

Strokovne storitve

Zagotavljanje razpoložljive, varne in učinkovite energije

Podjetje Socomec je zavezano k dobavljanju širokega spektra storitev z dodano vrednostjo, ki zagotavlja zanesljivost in optimizacijo opreme končnih uporabnikov:

 • preventivne dejavnosti in servisne storitve za zmanjšanje tveganj in izboljšanje učinkovitosti postopkov,
 • meritve in analiza širokega spektra električnih parametrov s posledičnimi priporočili za izboljšanje kakovosti napajanja na mestu uporabe,
 • optimizacija skupnih stroškov lastništva in podpora za varen prehod iz stare na novo generacijo opreme,
 • svetovanje, razvoj in usposabljanje od stopnje projektnega inženiringa do končne dobave,
 • ocena kvalitete električne instalacije v celotnem življenskem obdobju izdelkov, na osnovi analize podatkov posredovanih s strani priključenih naprav.