Critical Power

Zagotavljanje razpoložljivosti visokokakovostne energije za aplikacije kritičnega pomena.


Zahvaljujoč nenehnemu razvoju široke ponudbe izdelkov, rešitev in storitev SOCOMEC ohranja vlogo eksperta na področju treh ključnih tehnologij, ki zagotavljajo visoko stopnjo razpoložljivosti oskrbe z energijo za sisteme in zgradbe kritičnega pomena:
• brezprekinitveni sistemi napajanja (UPS), ki zagotavljajo električno energijo visoke kakovosti ter zmanjšujejo motnje in prekinitve v električnem omrežju,
• preklapljanje med viri za zagotavljanje visoke razpoložljivosti napajanja,
• stalen nadzor sistemov za preprečevanje izpadov in zmanjšanje operativnih izgub.

Power Control & Safety

Upravljanje z energijo ter zaščita posameznikov in lastnine.

 

SOCOMEC je kot specializiran proizvajalec električne opreme že od leta 1922 nesporno vodilni ponudnik rešitev na področju stikalne tehnike. Podjetje je specializirano na področju varovalne zaščite za zagotavljanje varnosti posameznikov in opreme. Je eden izmed glavnih ponudnikov na področju sistemov za nadzor in zaznavanje okvar izolacije. SOCOMEC zagotavlja rešitve in storitve, ki so tako primerne, kot tudi učinkovite.

Energy Efficiency

Izboljšanje energetske učinkovitosti zgradb in sistemov.


SOCOMEC-ove rešitve od merilnih pretvornikov, modularnih merilnih sistemov in programskih paketov, ustvarjajo strokovnjaki za energetsko učinkovitost. Te rešitve izpolnjujejo vse bistvene zahteve upravljalcev ali operaterjev terciarne dejavnosti, industrije in objektov lokalnih organov, omogočajo pa:
• merjenje porabe električne energije, ugotavljanje mest s povečano porabo in energetsko ozaveščanje uporabnikov,
• omejevanje porabe jalove energije in z njo povezanih stroškov,
• izbiro najugodnejših tarifnih pogojev, preverjanje faktur dobaviteljev in natančno porazdelitev stroškov energije med porabniki.

Expert Services

Zagotavljanje razpoložljive, varne in učinkovite energije


Podjetje Socomec je zavezano k dobavljanju širokega spektra storitev z dodano vrednostjo, ki zagotavlja zanesljivost in optimizacijo opreme končnih uporabnikov:

• preventivne dejavnosti in servisne storitve za zmanjšanje tveganj in izboljšanje učinkovitosti postopkov,

• meritve in analiza širokega spektra električnih parametrov s posledičnimi priporočili za izboljšanje kakovosti napajanja na mestu uporabe,

• optimizacija skupnih stroškov lastništva in podpora za varen prehod iz stare na novo generacijo opreme,

• svetovanje, razvoj in usposabljanje od stopnje projektnega inženiringa do končne dobave.