Odgovorna, odprta in predana skupina za trajnostni razvoj

Neodvisnost skupine SOCOMEC omogoča nadzor nad sprejemanjem lastnih odločitev in spoštovanje vrednot, za katere se zavzemajo družinski delničarji ter jih delijo s svojimi zaposlenimi. Družba se je zato odločila, da pojasni vsa vprašanja v zvezi z odgovornostjo do svojih delničarjev, zaposlenih, kupcev in partnerskih podjetij, kot tudi svoj odnos do širše civilne družbe in svojega okolja. Skupina Socomec s svojo zavezanostjo v celoti prevzema to odgovornost ter s tem podpira ustvarjanje razmer za trajen in skladen razvoj.

org.jahia.services.content.JCRValueWrapperImpl@1fc5c83c

»Naše družinsko in neodvisno podjetje krepijo lastna kultura in vrednote. Naše kompetence in inovativen pristop nam omogočajo ustvarjati trajno vrednost. Prednost dajemo srednjeročni do dolgoročni viziji, ki zagotavlja trajnostni razvoj ter spoštuje ljudi, družbo in okolje.«


Ivan Steyert
Predsednik in izvršni direktor

Naše zaveze

 • Naše ekonomske zaveze

   • Optimizirati našo rast s posebnim poslovnim modelom:

   - s srednjeročnim do dolgoročnim pristopom pri izbiri strategije naše družbe,

   - z omejevanjem dolga zahvaljujoč modelu rasti, ki daje prednost donosnosti in uporabi lastniškega kapitala,

   - z zagotavljanjem upravljanja družbe, ki temelji na dobri poslovni praksi, in upravo, v katero so lahko imenovani direktorji zunaj kroga družine.

   • Utrditi svoj položaj strokovnjaka, usmerjenega k strankam in ciljnim aplikacijam:

   - z usmeritvijo ponudbe izdelkov na učinkovito rabo moči strank,

   - s ciljno usmeritvijo na nenehno izpolnjevanje njihovih pričakovanj,

   - z naložbami v novo tehnološko znanje in izkušnje,

   - s spodbujanjem neposrednega stika za vse sodelavce v prodaji,

   - s spodbujanjem inovacij na vseh ravneh organizacije.

   • Razviti mednarodne poslovne dejavnosti za zagotavljanje dolgoročne rasti:

   - z odpiranjem industrijskih obratov na hitro rastočih trgih in vodenjem politike »Center odličnosti«, ki ohranja naša delovna mesta na vseh evropskih lokacijah,

   -  z iskanjem pravilnega ravnotežja v vodenju hčerinskih družb (centralizacija/decentralizacija).

 • Naše socialne zaveze

  • Vztrajamo pri pošteni socialni pogodbi, odprti za vse kulture brez diskriminacije, in smo zavezani:
    

   • Uvajati delovne odnose, ki spodbujajo pobude in zavezanost našega osebja:

   - z odgovorno nabavno politiko,

   - z zgledno poslovno etiko,

   - z vključevanjem zaposlenih v uspeh podjetja.

   • Razvijati lastne človeške vire s povečevanjem zaposljivosti lastnih zaposlenih:

   - z ambiciozno politiko usposabljanja,

   - s spodbujevalnim pristopom k upravljanju znanja.

   • Spoštovati ljudi, njihove delovne razmere, njihovo varnost in pravice, kjerkoli delujemo:

   - s pazljivo zdravstveno in varnostno politiko,

   - z odprtim in ustvarjalnim socialnim dialogom,

   - z ustvarjanjem enakih možnosti za vse osebje.

 • Naše zaveze skupnosti

  • Kot družba dobrih državljanov smo sprejeli naslednje zaveze:
    

   • Razvijati svoje poslovanje ob upoštevanju dobrih etičnih praks:

   -  z odgovorno nabavno politiko,

   - z zgledno poslovno etiko.

   • Izboljševati poklic v njegovem razvoju in praksah:

   - z dejavnim sodelovanjem v strokovnih telesih in standardizacijskih organih,

   - z dejavnim sodelovanjem v strokovnih telesih in standardizacijskih organih.

   • Podpirati združevalen in kulturni razvoj v civilni družbi:

   - z nekaj usmerjenimi programi kulturnega in humanitarnega pokroviteljstva,

   - s podporo članom našega osebja pri njihovem vključevanju v združenja zunaj družbe,

   - z vključevanjem v zunanje pobude, ki podpirajo trajnostni razvoj.

 • Naše okoljske zaveze

  • S svojo dejavno podporo ohranjanju naravnih virov smo sprejeli naslednje zaveze:
    

   • Spodbujati energijsko učinkovitost v poslovni sferi:

   - pomagamo strankam zmanjševati njihove energijske stroške,

   - z razvejanostjo ponudbe izdelkov v sektorju obnovljive energije,

   - z opremljanjem proizvodnih in trgovinskih obratov z napeljavo za izkoriščanje sončne energije.

   • Zmanjševati vpliv na okolje in zlasti emisijo toplogrednih plinov:

   - s certifikatom ISO 14001 za proizvodne obrate,

   - z optimiziranjem porabe energije v lastnih proizvodnih in trgovinskih obratih,

   - z doslednim ravnanjem z industrijskimi in pisarniškimi odpadki,

   - z upoštevanjem življenjskega cikla izdelkov.