Več blagovnih znamk

defys_101_a.jpg

 

En sam partner za vso vašo opremo za napajanje kritičnih sistemov

sydiv_235_a_sl.jpg

 

Določena oprema za napajanje kritičnih sistemov deluje z nameščenimi razdrobljenimi deli, ki so jih izdelali različni proizvajalci.
Zato je vse bolj pomembno (in bolj učinkovito), da vse postopke vzdrževanja izvaja en sam ponudnik storitev.
Za vso opremo s komponentami različnih blagovnih znamk lahko podjetje Socomec priskrbi potreben sporazum o storitvah, centralno načrtovanje vzdrževanja in zagotovitev avtonomnega napajanja v sili.

 

 

 

 

 Ključne točke

 

 Prednosti

 • Strokovno znanje in enostavno upravljanje vsega načrtovanja
   vzdrževanja
   • Optimiziranje vseh načrtovanj vzdrževanja
 • Centralizira storitve tehnične podpore v sili
 • En sam stik za vse vaše lokacije in vso ustrezno opremo    • Svetovanje o kritičnih težavah napajanja na mestu uporabe
 • Popoln pregled vse opreme na mestu uporabe s strokovnim      in možnih področjih tveganja
   poročilom in podrobnimi priporočili za postopke vzdrževanja    • Zmanjšanje stroškov obratovanja