Obisk za pregled in testiranje

appli759.jpg

 

Za vzdrževanje vaših preklopnih stikal

sydiv_235_a_sl.jpg

 

Zaradi kritične narave številnih aplikacij v povezavi s strogimi zahtevami zavarovalnic in drugih organov, ki se ukvarjajo z varnostjo zgradb, imajo lahko nekatere organizacije korist zaradi zagotovila rednega pregleda preklopnih stikal s strani proizvajalca.

Obisk za pregled in testiranje vključuje letni obisk na mestu uporabe s strani usposobljenega tehnika podjetja Socomec, ki potrdi pravilno delovanje preklopnih stikal.
Po vsakem postopku pregleda in testiranja tehnik pripravi podrobno poročilo in certifikat o skladnosti.

 

 

 

 

 Ključne točke

 

 Prednosti

 • Žig proizvajalca za kakovost    • Vse kritične točke bodo zavarovane in pod nadzorom
 • Zadnje posodobitve strojne programske opreme    • Zmanjšana nevarnost možnosti nezaznanih napak
 • Popolno poročilo vključno s tehničnimi priporočili    • Znižani stroški izpada delovanja in odpravljena 
 • Certifikat o skladnosti      nevarnost zaradi prenehanja delovanja