image-from-the-document-manager

ATyS r - ATyS d

od 125 do 3200 A

ATyS in ATyS d so trifazna motorna preklopna stikala z indikacijo odklopa.
Omogočajo preklapljanje dveh trifaznih napajalnih virov pod obremenitvijo prek daljinsko krmiljenih brezpotencialnih kontaktov, bodisi z zunanjega samodejnega krmilnika (z uporabo pulznega krmiljenja) ali s stikala.
Namenjeni so uporabi v nizkonapetostnih napajalnih sistemih, kjer je prekinitev napajanja ob preklopu dovoljena.

Glavne prednosti

Nadzorni rele za kontrolo razpoložljivosti naprave
Modela ATyS in ATyS d sta opremljena z nadzornim relejem, ki nenehno nadzira napravo in tako varuje inštalacijo. Rele obvešča uporabnika o razpoložljivosti naprave, ali ta deluje in je pripravljena za preklop vira napajanja.

Vdelani pomožni kontakti
Funkcija nadzora naprave pri modelih ATyS in ATyS d omogoča tudi prenos podatkov o položaju naprave. To omogoča serijsko vgrajen pomožni kontakt za vsak položaj.

Široko območje napajanja
Modela ATyS in ATyS d ponujata večje področje uporabe s svojim širokim območjem napajanja od 208 do 277 V AC ± 20 %.

ATyS d: izvedba za dvojno napajanje
Izvedba ATyS Sd poleg funkcij, ki jih ponuja izvedba ATyS S, zagotavlja tudi redundanco napajanja, ki ne zahteva dodatnih priključkov. To omogoča vgradnja dveh napajalnih modulov neposredno v napravo (2 samostojna napajalna sistema).