O Socomec skupini

Neodvisen proizvajalec

Prednost strokovnjaka

SOCOMEC je industrijska skupina, ki je bila ustanovljena leta 1922 in danes zaposluje 3100 delavcev. Naša osnovna dejavnost je razpoložljivost, nadzor in varnos nizkonapetostnih električnih omrežij s povečano osredotočenostjo na racionalno rabo energije.

Kultura neodvisnosti

Neodvisnost skupine SOCOMEC omogoča nadzor nad sprejemanjem lastnih odločitev in spoštovanje vrednot, za katere se zavzemajo družinski delničarji ter jih delijo s svojimi zaposlenimi. S približno 30 hčerinskimi podjetji na vseh petih celinah skupina SOCOMEC vodi mednarodni razvoj, usmerjen na področje industrijskih in storitvenih aplikacij, kjer pridobljeno kakovostno strokovno znanje in izkušnje predstavljajo ključno prednost.

Inovativni duh

Kot proizvajalec UPS sistemov, statičnih preklopnih sistemov, pretvornikov energije in merilnih naprav namenja SOCOMEC skoraj 10 odstotkov prihodkov od prodaje za raziskave in razvoj. S tem uresničuje svojo ambicijo: ostati na najvišji ravni tehnološkega razvoja.

Vizija strokovnjaka

SOCOMEC se kot proizvajalec s celotnim nadzorom nad svojimi tehnološkimi postopki razlikuje od ostalih ponudnikov. Da bi kupcem lahko ponudili prilagojene rešitve, skupina neprestano izpopolnjuje svoje strokovne kompetence.

Prilagodljiva proizvodna struktura

Skupina ima dva centra odličnosti v Franciji in Italiji. Svojo konkurenčnost gradi tudi s proizvodnimi obrati v Tuniziji, Indiji in Kitajski. Na vseh lokacijah smo na osnovi načel vitke proizvodnje uvedli politiko nenehnega razvoja. To nam zagotavlja, da lahko našim strankam vedno ponudimo pričakovano kakovost, kratke dobavne roke in ceno

Osredotočenost na storitve

Naše strokovno znanje in proizvodne izkušnje se logično podaljšujejo v celovito ponudbo storitev, katerih namen je olajšati raziskave, izvedba in uporaba naših rešitev. Naši inženirski timi so si svoj ugled ustvarili s svojo zaupanja vredno bližino, strokovnim znanjem in osredotočenostjo na potrebe strank.

Odgovorna rast

Kot skupina, odprta za vse kulture in čvrsto zavezana človeškim vrednotam, SOCOMEC spodbuja pobude in predanost zaposlenih. Delovni odnosi temeljijo na načelih partnerstva in spoštovanja skupne etike. Skozi predanost podjetja doseganju skladnega, trajnega razvoja Socomec v celoti sprejema odgovornost ne samo do svojih delničarjev, zaposlenih, kupcev in partnerskih podjetij, ampak tudi do družbe kot celote in svojega okolja.
SOCOMEC je od leta 2003 podpisnik pobude Global Compact.