Močne točke

Funkcija

Moduli DIRIS Digiware R-60 združujejo nadzor rezidualnega toka (RCM) s funkcijami merjenja in nadzora napajanja za katero koli kombinacijo enofaznih, dvofaznih ali trifaznih tokokrogov, uporabljenih v sistemih ozemljitve TN-S in TT.
Imajo šest kanalov RJ12 in jih je mogoče povezati s kombinacijo ΔIC rezidualnih CT in tokovnih tipal TE/TR/iTR/TF prek kablov RJ12, kar omogoča hitro povezavo in prepreči napake ožičenja.

Skladnost s standardi

– IEC 62020
– IEC 61557-12

Referenca

DIRIS Digiware R-60 je na voljo v X različicah

Item Number of current inputs Izberite
48290114 6

Prednosti

2 v 1

En modul DIRIS Digiware R-60 je mogoče povezati z rezidualnimi TC in tokovnimi tipali TE/TR/iTR/TF za združitev nadzora rezidualnega toka in napajanja.

Več tokokrogov

En modul DIRIS Digiware R-60 lahko nadzira rezidualni tok na največ šestih tokokrogih.
Modularni koncept Digiware omogoča dodajanje več modulov R-60 v okviru enega sistema za enostavno izvedbo RCM za veliko število izhodnih tokokrogov namesto zgolj glavnega dovoda.

Rešitev Plug & Play

Koncept Digiware in vodilo RJ45 omogočata:
– enostavno povezavo modulov R-60 z obstoječim sistemom DIRIS Digiware,
– optimalno nadgradnjo z dodajanjem dodatnih modulov po potrebi.
Povezava s tokovnimi tipali je hitra in brez napak po zaslugi barvno označenih kablov RJ12.

Pametno alarmiranje

DIRIS Digiware R-60 zagotavlja najbolj napredne alarmne funkcije RCM za preventivna obvestila:
– preden se sproži stikalo na diferenčni tok (RCD),
– preden uhajavi tokovi postanejo nevarni za ljudi in premoženje,
– če je RCD pokvarjen.
Kombinacija s tehnologijo Virtual Monitor navaja, ali se je RCD sprožil ob preobremenitvi ali ob velikem rezidualnem toku.

Patentirana inovacija

Po zaslugi sekvence samodejnega učenja, ki se sproži za izbrano obdobje, reprezentativno za normalno delovanje električne inštalacije, se samodejno nastavi 6 dinamičnih pragov za rezidualni tok. S tem se olajša določitev maksimalnega rezidualnega toka, ki se ga ne sme preseči, za vsak izhodni tokokrog.

  • Go to Created with sketchtool.
  • Go to Created with sketchtool.
  • Go to Created with sketchtool.
  • Go to Created with sketchtool.

Viri in dokumentacija