Funkcija

• Zaščita pred neposrednim stikom.

Referenca

Zaščitni pokrov za stopničasti razdelilnik je na voljo v X različicah

Item Izberite
50280411
50280412
50280413

Viri in dokumentacija