Prenos slik UPS izdelkov 

MODULYS TC Modularne UPS naprave
MODULYS TC Modularne UPS naprave
IT-SWITCH Statični preklopni sistemi
IT-SWITCH Statični preklopni sistemi
Sistem za nadzor akumulatorjev (BHC)
Sistem za nadzor akumulatorjev (BHC)