Upravljanje ob koncu življenjskega cikla

sydiv_249_a-b.jpg

 

Strokovna pomoč za zagotovitev čim večje preostale vrednosti vaših sredstev

sydiv_237_a_sl.jpg

 

Konec življenjskega cikla v povezavi s proizvodnjo in življenjskimi cikli izdelka je končna stopnja obstoja izdelka.
Za uporabnike izdelka je konec življenjskega cikla povezan tudi z odgovornim odstranjevanjem obstoječega izdelka, prehod na drug izdelek in zagotavljanjem minimalnih prekinitev.
Strokovnjaki iz podjetja Socomec lahko varno in učinkovito upravljajo vsa kritična opravila: od diagnostične faze do končne faze recikliranja.

 

 

 

 

 Ključne točke

 

 Prednosti

 • Tehnična in ekonomska analiza    • Certificirani, okolju prijazni postopki za odstranjevanje,
 • Podpora za načrtovanje varnega odstranjevanja starih izdelkov      obnovo in recikliranje strojne opreme
   (vključno z recikliranjem akumulatorjev) ob upoštevanju    • Optimizacija stroškov
   veljavnih okoljskih standardov (npr. ISO 14001, WEEE itd.)    • En sam kontakt med celotnim življenjskim ciklom izdelka